Algemene voorwaarden

 

Bij een uitstaande offerte reserveren we uw kerstdecoratie 4 dagen.

Annuleren. Voor 15 November kunt u kosteloos annuleren. Na deze datum betaald u 50 procent van het oorspronkelijke bedrag. Tenzij de offerte anders vermeld.

Ophalen doen we in de eerste twee weken van Januari per regio. Wilt u de kerstboom later weggehaald hebben dan komen er extra kosten bij.

Wanneer we de kerstdecoratie komen aanbrengen, zorg dan voor een aanspreekpunt. verantwoordelijke.

en check met onze collega's voordat ze weggaan of alles naar wens is, zodat er direct ingespeeld kan worden op behoeftes en wensen. We zijn erg vol geboekt en kunnen niet terugkomen voor kleinigheden. We lossen dat  direct voor u op.

We nemen geen stofzuiger mee. Houd u alstublieft rekening ermee, dat er bij het afbreken  wat glittertjes of naaldjes kunnen achterblijven.

Bij Diefstal of vernieling brengen wij de gemaakte kosten bij u in rekening.

Lichtjes kapot.  Helaas komt deze klacht weleens voor.  In alle gevallen komt dit  ijverig stofzuigen. We kunnen dit repareren of vervangen, als daar ruimte in de agenda voor is. De kosten worden aan u doorberekend.

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden voor https://www.christmasdecorators.nl/
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.christmasdecorators.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door the Christmasdecorators.nl . In deze
algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website
aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van the Christmasdecorators.nl is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij the Christmasdecorators.nl.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met the Christmasdecorators.nl te mogen claimen of te veronderstellen.
the Christmasdecorators.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. the
Christmasdecorators.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites
staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van https://www.christmasdecorators.nl/touch-of-gold.html op deze pagina.